Päätoimialueet

Tavoitteemme on tarjota monipuolista ja laadukasta konsulttipalvelua kiviainesalan toimijoille.

PIMA-hankkeessa mukana alusta loppuun, tarvittaessa avaimet käteen periaatteella.

Selkeät ympäristölupahakemukset sujuvaan käsittelyyn.

LUOTETTAVAA YHTEISTYÖTÄ
YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

Insinööritoimisto EKOMAA Oy on ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan tutkimuksiin erikoistunut asiantuntijayritys. Yritys perustettiin vuonna 2010. Perustajalla on kokemusta erilaisista maaperään ja pohjaveteen liittyvistä ympäristöasioista vuodesta 1998 alkaen.  

Palveluihimme kuuluvat pilaantuneen maaperän ja pilaantuneiden vesien tutkimukset, maa-ainesten ottamis- ja jalostussuunnitelmat, ympäristölupahakemukset sekä yhdyskuntatekninen suunnittelu. Palvelumme ovat kokonaisvaltaisia pitäen sisällään kartoituksen, selvitykset, laboratorioanalyysit, suunnitelmat, viranomaisyhteydet, lupahakemukset sekä valvonta- ja rakennuttamispalvelut.