YMPÄRISTÖ- JA YHDYSKUNTA­TEKNIIKAN ASIANTUNTIJA
DRONE UAV/UAS-KUVAUKSET, KARTOITUKSET JA 3D-MALLIT
PILAANTUNEEN MAAPERÄN JA POHJAVEDEN TUTKIMUKSET
MAA-AINESTEN OTTO JA JALOSTUS
PINTA- JA POHJAVESITARKKAILUT JA -SELVITYKSET
YMPÄRISTÖ-, YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖGEOTEKNIIKKA

LUOTETTAVAA YHTEISTYÖTÄ YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

Insinööritoimisto EKOMAA Oy on ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan tutkimuksiin erikoistunut asiantuntijayritys. Kokemusta on kertynyt jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajalta erilaisista maaperään ja pohjaveteen liittyvistä ympäristöasioista. Palveluihimme kuuluvat pilaantuneen maaperän ja pilaantuneiden vesien tutkimukset, maa-ainesten ottamis- ja jalostussuunnitelmat, ympäristölupahakemukset sekä yhdyskuntatekninen suunnittelu. Palvelumme ovat kokonaisvaltaisia pitäen sisällään kartoituksen, selvitykset, laboratorioanalyysit, suunnitelmat, viranomaisyhteydet, lupahakemukset sekä valvonta- ja rakennuttamispalvelut.

Pitkäaikainen kokemus

Pitkäaikainen kokemus

Vakaa ja luotettava yritys

Vakaa ja luotettava yritys

Vastuullinen toimija

Vastuullinen toimija

Kotimaista palvelua

Kotimaista palvelua

VARMAA LAATUA - SERTIFIOITUA YMPÄRISTÖ­NÄYTTEENOTTOA

Toimintamme perustuu sisäisen laatujärjestelmän mukaiseen toimintamalliin. Ekomaa Oy:llä on ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointi. Erikoispätevyysalueemme on näytteenotto maaperästä ja kiinteistä jätteistä sekä vesi- ja vesistönäytteet. Pitkäaikainen kokemus, laaja-alainen osaaminen ja yhteistyö merkittävien asiakkaiden kanssa kertoo luotettavuudestamme. Käytössämme on myös laaja ja monipuolinen yhteistyöverkosto. Hankimme jatkuvasti alan koulutusta ja pidämme huolta, että asiakkaamme saavat parasta laatua oikeaan hintaan. Parasta palautetta toiminnastamme on saada uusia toimeksiantoja asiakkaidemme suositusten perusteella.

Ympäristönäytteen ottajien henkilösertifiointi

Ympäristönäytteen ottajien henkilösertifiointi

Laatujärjestelmän mukainen toimintamalli

Laatujärjestelmän mukainen toimintamalli

Laaja yhteistyöverkosto

Laaja yhteistyöverkosto

Jatkuva koulutus

Jatkuva koulutus

MAAILMAA PELASTAMAAN TEKNISIN KEINOIN

Yrittäjän pima-uran ensimmäinen työpäivä

Ensimmäisenä työpäivänä lähdin Harrin kanssa ottamaan pilaantuneen maaperän näytteitä Schauman Woodilta Heinolasta. Siitä alkoi pima-ura vuonna 1998. Näytteissä oli mukana paljon puuperäistä ainesta ja öljyanalyysissä näkyikin korkeita pitoisuuksia. Nyt piti selvittää analytiikkaa, ja rinnakkaisnäyte teetettiin eri laboratoriossa toisella menetelmällä. Ei yhtään öljyä. Arviot menivät uusiksi. Varsinainen öljypilaantunut alue ei tainnut olla kovin iso. En enää muista. mutta tällaista oppia saatiin heti ensivaiheessa.

Lue koko yritystarina

KOKONAISPALVELUT HANKKEIDEN LÄPIVIENTIIN

Tutkimukset ja kartoitukset

Tutkimukset ja kartoitukset

  + Kohdekäynnit, aineiston koostaminen, mittaukset, kartoitukset, pohjavesi- ja ympäristöselvitykset + Näytteenotto ja analyysit + Laboratorioanalyysit akkreditoidusta laboratoriosta
Suunnitelmat ja selvitykset

Suunnitelmat ja selvitykset

  + Toiminnan kuvaus, piirustukset ja suunnitelmat + Ympäristöriskien ja -haittojen arviointi ja rajoittamistoimet + Tutkimus- ja puhdistussuunnitelmat
Lupahakemukset ja viranomaisyhteydet

Lupahakemukset ja viranomaisyhteydet

  + Neuvottelut lupaviranomaisen kanssa + Selkeät ja kattavat lupahakemukset
Valvonta ja rakennuttaminen

Valvonta ja rakennuttaminen

  + Pilaantuneen maan puhdistamiseen + Ympäristögeoteknisten rakenteiden rakentamiseen + Urakka-asiakirjat, työselitykset, tarjouspyynnöt + Urakoitsijan laadunvalvonta

PILAANTUNEEN MAAPERÄN JA POHJAVEDEN TUTKIMUKSET

palvelut

Pilaantuneisuustutkimukset

  + PIMA-tutkimukset + Tausta- ja historiaselvitykset + Tutkimussuunnitelmat + Kairaukset ja maanäytteiden otto porakonekairalla tai koekuopista + Näytteenotto pohja- ja pintavedestä, huokosilmasta, rakenteista + Aistinvarainen arviointi, kenttämittaukset esimerkiksi öljyt, metallit ja VOC:t + Laboratorioanalyysit akkreditoidussa laboratoriossa + Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi, riskinarviointi + Tutkimusraportointi
palvelut

Puhdistussuunnittelu

  + Taloudellinen ja ympäristö­riskit huomioiva tarve- ja riskiperusteinen puhdistussuunnitelma + PIMA-ilmoitus + Lupahakemuksen laatiminen
palvelut

Puhdistustyön toteutus

  + Vastaanottopaikkojen ja urakoitsijoiden sopimukset + Ympäristötekninen asiantuntijavalvonta ja työmaan ohjaus, näytteenotto, dokumentointi, loppuraportti
palvelut

Kenttäanalyysit - kunnostuksen ohjausmittaukset

  + Monipuolinen ja laadukas kenttämittarivalikoima: + PetroFLAG öljymäärityksiin, PID-mittari MiniRAE haihtuvien hiilivetyjen mittaukseen, Q-Rae monikaasumittari + Nyt oma Niton XRF-alkuaineanalysaattori raskasmetallimäärityksiin

MAA-AINESTEN OTTO JA JALOSTUS

palvelut

Lupahakemukset ja suunnitelmat

  + Hiekan, soran ja kallion ottamissuunnitelmat + Tutkimukset, selvitykset, suunnitelmat + Kartoitus ja maastoon merkintä + GNSS mittaus ja merkintä + UAV-kartoitus Dronella, 3D-pistepilvi, ortoilmakuva + Ottamislupahakemukset ja kuulemislomakkeet + Ympäristölupahakemukset louhintaan ja murskaukseen + Yhdistetyt maa-aines- ja ympäristölupahakemukset
palvelut

Lisäpalvelut

  + CE-merkinnät kiviaineksille + Mittaukset ja pohjavesi¬putkiasennukset + Maastomallinnus, massalaskenta, varastoinventaario + Maatutkaluotaus + Luontoselvitykset + Melu- ja pölyselvitykset + Kaivo- ja pohjavesiselvitykset + Vesitarkkailu; näytteenotto ja vesipintaseuranta
palvelut

Edut

  + Selkeät ja kattavat suunnitelmat ja lupahakemukset + Nopea lupakäsittely ja valitusten minimointi + Taloudellinen esiintymän hyödyntäminen + Vaiheistamisen ja maaston hyödyntäminen esimerkiksi meluntorjunnassa

PINTA- JA POHJAVESITARKKAILUT JA -SELVITYKSET

palvelut

Vesitarkkailututkimukset

  + Pohjavesi- ja kaivonäytteet, pinnankorkeusseuranta + Pintavesinäytteet + Analyysit akkreditoidussa laboratoriossa
palvelut

Näytteenottosuunnitelmat ja ‑rakenteet

  + Velvoitetarkkailusuunnitelmien laatiminen + Pohjavesiputkiasennukset
palvelut

Edut

  + Helppoa ja huoletonta + Aikatauluvastuu + Näytteenotto sertifioidun ympäristönäytteenottajan toimesta tai ohjauksessa

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSET

palvelut

Kartoitus

  + Kohdekäynti, aineiston koostaminen, mittaukset, kartoitus, pohjavesiselvitykset yms. + Ympäristöselvitykset esimerkiksi ympäristöolosuhteista ja häiriintyvistä kohteista
palvelut

Suunnitelmat ja selvitykset

  + Toiminnan kuvaus, piirustukset, suunnitelmat + Ympäristöriskien ja -haittojen arviointi, rajoittamistoimet + Melu-, pöly-, päästö- ja tärinämittaukset + Melumallinnukset + Tarkkailusuunnitelmat
palvelut

Viranomaisyhteydet

  + Neuvottelut lupaviranomaisen kanssa + Selkeät ja riittävän kattavat lupahakemukset nopeuttavat lupakäsittelyä + Tavoitteena ympäristölupa, joka mahdollistaa tuottavan/järkevän toiminnan

YMPÄRISTÖ-, YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖGEOTEKNIIKKA

palvelut

Selvitykset ja suunnitelmat

  + Hule- ja sadevesien johtaminen + Pinnantasaus- ja kuivatussuunnittelu + Salaojitus + Tasausaltaat + Öljynerotusjärjestelmät + Maaperän ja pohjaveden suojausrakenteet, geomembraanit ja mineraaliset tiivisterakenteet
palvelut

 

  + Kaivotutkimukset, korjaussuunnittelu + Maankaatopaikat + Haja-asutuksen jätevesien käsittely + Työselitykset ja urakka-asiakirjat + Massalaskenta ja 3D-mallinnukset + Jätteiden hyötykäyttö, esimerkiksi betonin ja tuhkan MARA-ilmoitukset
palvelut

Työmaapalvelut ja lupahakemukset

  + Valvonta ja ohjaus + Riippumaton laadunvalvonta + Rakennuttajan valvojana toimiminen + Rakennus- ja toimenpidelupahakemukset

MITTAUS JA KARTOITUS

palvelut

RTK-GNSS mittaus

  + GPS, Glonas, verkko-RTK-korjaus + Teemme maanmittausta, kartoitusta ja merkintää cm-tarkkuusluokan laitteella. + Tyypillisimpiä tehtäviä nykytilakartoitus ja rajamerkintä maastoon. + Aineiston käsittely Acad Civil 3D -ohjelmistolla.
palvelut

UAV-kartoitus ja ilmakuvaus

  + Drone + Teemme UAV/UAS-kuvausta nykyaikaisella dronella. + Kuvausalueesta syntyy tarkka koordinaatistossa oleva ortoilmakuva (mosaiikki). + 3D -maastomallin pistepilvi luodaan photogrametrisella menetelmällä. + Pistepilveä käytetään esim. nykytilakartan luomiseen ja massalaskentaan. Soveltuu parhaiten kasvittomille alueille. + Rakennuksista tai maastosta voidaan luoda kolmiulotteinen pintamalli.

MUUTAMIA REFERENSSEJÄ

Referenssi Posti Referenssi Pärha Referenssi Infrastar Referenssi Mäntsälä Referenssi Rudus Referenssi Lahti Energia Referenssi RS
Referenssikuva

Rudus Oy

Okeroisten kallioalue, Hollola

Referenssikuva

Läänin Kuljetus Oy

Meilahden liikuntakeskus, Helsinki

Referenssikuva

Koskisen Oy

Teollisuushallin rakennusalue, Kärkölä

YHTEYSTIEDOT

Insinööritoimisto Ekomaa Oy Vesitornintie 18 16300 ORIMATTILA ari.blom@ekomaaoy.fi
Näytä Google Mapsissa

Verkkolaskuosoite
FI8415193000182762

Operaattoritunnus
NDEAFIHH


PDF-laskut
mirja.blom@ekomaaoy.fi


Ari Blom

Toimitusjohtaja, omistaja
Insinööri AMK
Ympäristötekniikka
Sertifioitu ympäristönäytteenottaja
Puh. 040 586 1153
ari.blom@ekomaaoy.fi


Oku

Tutkija, nuuskija
Menossa mukana 🙂

SOITA TAI LÄHETÄ VIESTIÄ

ari.blom@ekomaaoy.fi

KIITOS YHTEYDENOTOSTASI.

Otan yhteyttä pian


Ystävällisin terveisin Ari Blom

Ari Blom
Designed & developed by Sektori