Maa-ainesten otto,
kiviainestoiminta

Tavoitteemme on tarjota monipuolista ja laadukasta konsulttipalvelua kiviainesalan toimijoille.

Maa-ainesten otto ja kiviainestoiminta

Yhteiskunnan rakentamiseen tarvitaan kiviaineksia. Aiemmin rakentamisessa käytettiin valtaosin hiekkaa ja soraa. Nykyisin suurempi osa kiviaineksista tehdään kalliota louhimalla ja murskaamalla.

Maa-ainesten eli kiviainesten ottamiseen tarvitaan maa-aineslupa. Luvan hakuun tarvitaan ottamissuunnitelma, jossa esitetään muun muassa miten ja mistä maa-aineksia otetaan, miten toiminta toteutetaan ympäristölle haitattomasti ja minkälainen on alueen jälkikäyttö. Hakemukset sisältävät usein myös yhdistetyn ympäristölupahakemuksen, jolloin haetaan kerralla ns. yhdistelmälupaa koko toimintaan. Kiviainesalueiden louhinta ja louheen tai kiviainesten murskaus edellyttää ympäristölupaa.

Lisäksi pohjavesialueiden ulkopuolella oleville alueille haetaan usein lupaa erilaisille kierrätys- ja jalostustoiminnoille, kuten betoni- ja tiilijätteiden, asfaltin, puun, kantojen sekä ylijäämämaiden ja louheen käsittelyyn, jalostamiseen ja hyötykäyttöön sekä mullan valmistukseen. 

Ota yhteyttä

Ekomaa

Ekomaan henkilöstöllä on noin 25 vuoden kokemus kymmenien kiviainestoimijoiden toiminnan lupien hausta. Muutamiin kohteisiin olemme laatineet hakemukset jo kolmen vuosikymmenen aikana. Tunnemme alan kehityksen. Olemme laajan kokemuksen omaava yhteistyökumppani. Meiltä saat asiantuntijapalvelua. Katso referenssejä-linkki. 

Lupien hakuvaiheessa ja toiminnan aikana tarvitaan mm. seuraavia selvityksiä, joita saat Ekomaan kautta:

– kartoitusmittaukset GNSS-laitteella tai dronella (UAV-kuvaus) 

– maaperätutkimukset mm. kairaamalla ja maatutkaluotauksella 

– pohjakorkojen merkintä ja ottamisalueen rajojen merkintä aurauskepeillä 

– kiviainesten CE-merkinnät ja laatututkimukset

– luontoselvitykset 

– melu- ja pölyselvitykset, mittaukset ja mallinnukset 

– pohjavesiselvitykset, pohjavesiputkiasennukset 

– pohja- ja pintavesitarkkailu 

– tärinäselvitykset ja katselmukset 

DCIM100MEDIADJI_0316.JPG

Ota yhteyttä