Maa-ainesten otto

Referenssejä

Pärhä Oy

Orimattila

Pohjaveden alapuolisen kalliolouhinta-alueen ympäristöselvitykset ja suunnitelmat, otto- ja ympäristölupahakemus, sis. myös kierrätystoimintoja.  Alueelle muodostuu toiminnan jälkeen lampi.

Ottomäärä 1,28 Mm3.

31-Ymparisto-ja-louhintalupahakemus-Karkola

JST kuljetuspalvelut

Kärkölä 

Ympäristö- ja louhintalupahakemusten laatiminen 

32-Soraluvan-haku-kallion-pintatutkimus-Myrskyla

Tångin sora oy

Myrskylä 

Sora-alueen maa-aineslupahakemus, sis. dronekartoitus 

DCIM100MEDIADJI_0231.JPG

Tångin sora oy

Myrskylä 

Kallioalueen maa-aines- ja ympäristölupahakemus, sis. dronekartoitus 

34-Kalliolupahakemus-Karkola

Kuljetus- ja Rakennuspalvelu Ikävalko Oy

Kärkölä 

Maa-ainesten ottolupahakemuksen sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemus 

n. 1 Mm3 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Honkapään sora oy

Hartola 

Maa-aineslupahakemus, sis. dronekartoitus 

36-Sora-ja-murskauslupahakemus-Asikkala

päijät-hämeen maansiirto

Asikkala 

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus, sis. dronekartoitus 

37-Kalliolupa-ymparistolupa-hakemus-Siuntio

kuljetus arto korpela oy

Siuntio 

Kallion ottosuunnitelman sekä louhinnan ja murskauksen sekä kierrätyskiviainesten käsittelyn ja betonin ja ylijäämämaan sijoituksen ympäristölupahakemuksen laadinta 

1,085 Mm3

38-Kalliolupa-ymparistolupakohteita-Nurmijarvi

Asm kiviainespalvelu oy

Nurmijärvi, useita kohteita 

Kallion ottosuunnitelman sekä louhinnan ja murskauksen sekä kierrätyskiviainesten käsittelyn ympäristölupahakemuksen laadinta

DCIM100MEDIADJI_0001.JPG

kajalon sora ky

Orimattila 

Soran ja kallion ottosuunnitelma sekä louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemuksen laadinta 

72-Soranottamissuunnitelma-Hollola

Yksityinen tilaaja

Hollola 

Soran ottamissuunnitelma  

61 000 m3 

DCIM100MEDIADJI_0921.JPG

Holman tilayhtymä

Kärkölä 

Soran ottosuunnitelma ja murskauksen ympäristölupahakemuksen laadinta, yhteislupa 

235 000 m3 

Rudus Oy

Okeroisten kallioalue, Hollola

Yhdistetyn maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen laatiminen kallion louhintaan ja murskaukseen sekä kierrätystoimintaan ja läjitykseen.

2 325 000 m3

Rudus Oy, savilahdenvuori

Satama-alueen esirakentaminen, Hamina

Yhdistetyn maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen laatiminen 1 540 000 m3 kallion louhintaan ja murskaukseen sekä muualta tuotavan kiviaineksen murskaukseen.

Parha-ref2

Pärhä Oy, orimattila

Kallion ottamisalue

Yhdistetyn maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen laatiminen kallion louhintaan ja murskaukseen sekä kierrätystoimintaan logistiikka-alueen taakse.

1 650 000 m3

Pärhä Oy, orimattila

Maa-ainesten ottamisalue

Yhdistetyn maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen laatiminen soran ja hiekan ottamiseen ja murskaukseen.

480 000 m3

Pärhä Oy, orimattila

Kallion ottamisalue

Yhdistetyn maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen laatiminen kallion louhintaan ja murskaukseen sekä kierrätystoimintaan logistiikka-alueen taakse.

1 650 000 m3

Pärhä Oy, orimattila

Maa-ainesten ottamisalue

Yhdistetyn maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen laatiminen soran ja hiekan ottamiseen ja murskaukseen.

480 000 m3

Arto teriaho tmi

Uusi kalliokiviainesten ottamisalue, Kärkölä

Maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen laatiminen kallion louhintaan ja murskaukseen sekä kierrätystoimintaan.

915 000 m3

yksityinen tilaaja

Uusi kalliokiviainesten ottamisalue, Sysmä

Maa-aines ja ympäristölupahakemusten laatiminen kallion louhintaan ja murskaukseen. Työ sisälsi myös melumallinnuksen.

400 000 m3