Öljyvahinko-
kohteet

Ensitorjunta

Öljyvahinko voi tapahtua äkillisesti, jolloin se yleensä huomataan nopeasti. Öljyvahingon torjuntatyössä tärkeintä on pyrkiä lopettamaan lisävahinkojen syntyminen 

1. Soita heti 112 ja pyydä pelastuslaitos tekemään ensitorjuntatyötä

2. Jos mahdollista, estä öljyn valuminen säiliöstä tai putkesta 

3. Seuraavaksi pyri itsekin keräämään valunutta öljyä mahdollisimman paljon talteen, jottei se imeydy rakenteisiin, lattian alle, maahan tai vesistöön 

4. Loppu öljy imeytetään imeytysaineilla, tähän sopii myös erilaiset rievut ja sahanpurut (palokunnalla on erityisiä öljynimeytysaineita)

Hyvin hoidetulla ensitorjunnalla säästetään huomattavasti kustannuksissa, kun kaikki öljy ei ehdi imeytyä. Jos vahinko pyritään salaamaan, voi siitä aiheuta huomattavia lisäkustannuksia ja se voi johtaa myös poliisitutkintaan. 

Ota yhteyttä

Jälkitorjunta

Jälkitorjunnan viranomaisvastuu on yleensä kunnan ympäristöviranomaisella. Käytännön työ tapahtuu kuitenkin asiantuntevan konsultin ohjauksessa. Vakuutusyhtiö korvaa vahingon kustannuksia vakuutusehtojen mukaan. 

Jälkitorjuntaakin on syytä lähteä tekemään nopeasti, jotta esim. maaperään tai lattian alle päässeelle öljylle ei anneta lisäaikaa levitä.

Soita seuraavaksi Ekomaalle ja tilaa asiantuntija järjestämään jälkitorjuntaa/ jatkokunnostusta ja tekemään tarvittavia tutkimuksia.

Jälkitorjunnan tavoitteena on poistaa öljyt maaperästä ja rakenteista siten, että vahingon jälkeen kohteeseen ei jää ympäristö- ja terveysriskiä eikä haittaa asumisviihtyvyydelle. 

Vahinko voi tapahtua myös hitaasti ja huomaamattomasti pienen vuodon seurauksena. Tällaisessa tapauksessa pyritään selvittämään öljyvuodon laajuus, sen aiheuttama ympäristöriski esim. pohjavedelle, sisätilojen osalta rakenteiden pilaantuminen sekä vaikutukset asumisviihtyvyydelle ja terveydelle. Tutkimusten jälkeen laaditaan kunnostussuunnitelma, joka yleensä sisältää työalueen rajaamista, purku- ja kaivusuunnittelua sekä mahdollisesti alipaineistuksia ja/tai tiivistämisrakenteita. Työhön sisällytetään tarvittaessa rakenne- ja LVI-suunnitelmia, kuten rakenteiden tuentoja ja uusien rakenteiden suunnitelmia ja työohjeita. 

Vuokraamme öljyisen veden käsittelyyn hiekan- ja öljynerotinta. Vähäisempiä määriä öljyä voidaan sitoa myös öljypuomilla. 

Case 1

Päijät-Hämäläisessä omakotitalossa täytettiin öljysäiliötä säiliöautosta. Rakennuksen sisällä olevan säiliön putkiliitos oli auennut ja öljyä valui varastohuoneen lattialle. Vahinko havaittiin öljyn hajun perustelela illalla. 

Palokunta kävi paikalla ja totesi että lattia oli kostunut öljystä mutta sitä ei ollut poistettavaksi asti. Ekomaan öljyvahinkoasiantuntija meni kohteeseen vakuutusyhtiön toimeksiannosta ja totesi saman tilanteen. Ekomaan aloitti heti jälkitorjuntatyön valmistelun, koska oletettiin, että lattian alle on päässyt öljyä. Urakoitsija aloitti raivaus- ja purkutyöt noin viikon päästä. 

Lattian alle oli päässyt satoja litroja kevyttä polttoöljyä. Öljy oli levinnyt rakennuksen teknisten tilojen ja katosalueiden alle. Näiltä alueilta purettiin lattiat ja öljyinen maa kaivettiin lähellä olevaa kalliota myöten pois. Kallion päältä poistettiin myös huomatavan paljon öljyn sekaista vettä, jottei se leviä. Öljyinen vesi käsiteltiin öljynerottimella. 

Öljyä oli kuitenkin jo päässyt leviämään myös asuintilojen alapuoliseen maaperään. Asuintilojen alueelle asennettiin huokosilmaputkisto ja imuri, joilla voidaan estää öljyn hajun leviäminen asuntoon sekä vähitellen myös poistaa öljy talon alta. 

Työ kesti useamman kuukauden. Rakennuksen asuinkäyttö pystyi jatkumaan koko kunnostuksen ajan. Imettävä ilma haisee edelleen öljyiseltä mutta rakennuksessa ei ole öljyn hajua. Huokosilman imua jatketaan muutaman vuoden ajan.

Case1

Case 2

20220810_092237

Tammisaaressa vaihdettiin omakotitaloon öljylämmityksen tilalle ilmavesilämpöpumppu. Piha-alueella maan alla olevan öljysäiliön poiston yhteydessä havaittiin öljylle haisevaa maata ja öljyistä vettä. 

Tässä vaiheessa paikalle tilattiin Ekomaan asiantuntija, joka otti maa- ja vesinäytteitä kaivinkoneen avustamana kaivannosta ja sen ympäriltä.

Näytteet analysoitiin laboratoriossa ja pilaantunutta aluetta saatiin rajattua. 

ELY-keskukselta saatiin tutkimuskaivulupa, jonka nojalla kunnostus voitiin aloittaa. Kohteesta poistettiin öljyistä maata kaivamalla ja öljyistä vettä loka-autolla. Maat toimitettiin öljyisten maiden vastaanottopaikkaan, vedet vaarallisten jätteiden käsittelypaikkaan. Kaivanto todettiin lopuksi riittävän puhtaaksi ja voitiin täyttää puhtailla mailla. 

Jos kunnostus olisi jätetty tekemättä, olisi öljyä kulkeutunut lopulta viereisen asuinrakennuksen alle. Siitä olisi voinut aiheutua hajuhaittoja asuintiloihin. Myös läheiseen jokeen olisi voinut kulkeutua öljyä. 

Vakuutusyhtiö korvasi suurimman osan kustannuksista. 

Ota yhteyttä