Pilaantuneet maat/
PIMA

PIMA-hankkeessa mukana alusta loppuun, tarvittaessa avaimet käteen periaatteella.

PIMA-tutkimukset

ekomaa, kokenut pima-konsultti

Teemme vuosittain kymmeniä pilaantuneisiin maihin liittyviä toimeksiantoja. Meillä on kokemusta vuodesta 1998 alkaen sadoista erilaisista pima-kohteista. 

Kohteita on ollut mm. seuraavilla toimialoilla: asuinkohteet, pien- ja rivitalot, kerrostalot, teollisuusrakennukset ja tontit, konepajat, autokorjaamot, purkamot ja jätteenkäsittelyalueet, maa/jätetäyttöalueet, ampumaradat, räjäytyspaikat, kasvihuoneet, satama-alueet, ratapihat ja varikot, polttoaineen jakelualueet, energiantuotantolaitokset, kyllästyslaitokset, sahat ja lautatarhat, kauppapaikat, öljyvahinkokohteet. 

Pima tutkimusta tarvitaan esimerkiksi näissä tapauksissa:


– tiedetään tai epäillään että maaperä on pilaantunut, halutaan tietää aiheuttaako pilaantuminen ympäristöriskiä

– uudisrakentaminen, pihojen muokkaus

– kaavamuutos

– tutkimus on rakennusluvan ehtona

– kiinteistökauppa, myyjällä on tiedonantovelvollisuus ja ostaja haluaa varmistaa ettei tule yllättäviä kustannuksia

– Environmental Due Diligence eli EDD, Phase 2

– maaperän ja pohjaveden perustilaselvitykset

Ota yhteyttä

Yleistä tietoa pima projekteista

Maaperän pilaantuneisuustutkimukset eli ns. PIMA-tutkimukset aloitetaan usein taustaselvityksillä, jossa pyritään saamaan tietoa alueen aiemmasta toiminnasta, alueen toimintahistoriasta. Tällä saadaan tärkeää tietoa tutkimussuunnitelman laatimiseen. Tutkimukset osataan silloin kohdistaa oikeisiin paikkoihin, tarvittaessa myös rakennusten alapuolelta, ja tunnistaa mahdolliset haitta-aineet. Näytteenottoon valitaan sopivat menetelmät esim. kairaus, kaivinkone, huokoskaasu, pohjavesinäytteenotto yms. 

Näytteenotto tehdään koulutetun ympäristöasiantuntijan toimesta. Pidemmän kokemuksen omaavat näytteenottajat ovat sertifioituja.  

Näytteet analysoidaan aistinvaraisesti ja tarvittaessa myös kenttämittareilla. Tarkemmat määritykset tehdään akkreditoidussa laboratoriossa. 

Ekomaan henkilöstöltä löytyy mm. seuraavia erikoispätevyyden aloja: näytteet maaperästä ja kiinteistä jätteistä sekä vesinäytteenotto ja mittaus 

Luvat

Pilaantuneen maaperän kunnostaminen on luvanvaraista. Lupaa haetaan ns. PIMA-ilmoituksella, pääsääntöisesti ELY-keskuksesta. Ilmoitukseen liitteeksi laaditaan kunnostussuunnitelma. Pienien pilaantuneiden kohtien kunnostamiseen saadaan usein ns. tutkimuskaivulupa, joka vähentää byrokratiaa.  

Kunnostaminen tehdään ympäristöasiantuntijan ohjaamana ja valvomana. Valvoja laatii työn jälkeen loppuraportin, joka lähetetään ympäristöviranomaiselle hyväksyttäväksi. 

Kenttäanalyysit - kunnostuksen ohjausmittaukset

– Ekomaalla on käytössä laadukkaat kenttämittarit:  

– PetroFLAG öljymäärityksiin, PID-mittari MiniRAE haihtuvien hiilivetyjen mittaukseen, Q-Rae monikaasumittari 

– Niton XRF-alkuaineanalysaattori raskasmetallimäärityksiin 

kunnostaminen

Autamme urakoitsijoiden ja pilaantuneiden maiden vastaanottopaikkojen valinnassa laatimalla esim. tarjouspyynnöt. 

Kunnostaminen tehdään ympäristöasiantuntijan ohjaamana ja valvomana. Valvoja laatii työn jälkeen loppuraportin, joka lähetetään ympäristöviranomaiselle hyväksyttäväksi. 

20190206_132406

Ota yhteyttä