Pinta -ja pohjavesitarkkailut ja tutkimukset

Sertifioitua vesinäytteenottoa

Monien ympäristö- ja maa-aineslupien ehtona on tarkkailla toiminnan ympäristövaikutuksia. Vesien velvoitetarkkailu kohdistuu pinta- ja pohjavesiin sekä jäte- ja hulevesiin. Lisäksi vesinäytteitä otetaan mm. uimavesistä, talousvesistä ja prosessivesistä sekä pilaantuneiden alueiden pohjavesien tutkimuksissa ja seurannassa. 

Ekomaa laatii vesien tarkkailusuunnitelmat, ottaa vesinäytteet ja lähettää ne akkreditoituun sopimuslaboratorioon ja laatii tarkkailuraportit. Pidemmän kokemuksen omaavat näytteenottajamme ovat sertifioituja ympäristönäytteenottajia. 

Oikein otettu edustava näyte mahdollistaa luotettavat tulokset. Jätä vesinäytteenotto ammattilaisen huoleksi! 

Huolehdimme aikataulutetusti jo kymmenien kohteiden tarkkailusta Päijät-Hämeessa ja Uudellamaalla. Meiltä saat myös pohjavesiputkiasennukset ja -tutkimukset. 

ota yhteyttä

Ekomaan henkilöstöltä löytyy mm. seuraavia erikoispätevyyden aloja: vesinäytteenotto ja mittaus sekä näytteet maaperästä ja kiinteistä jätteistä 

ota yhteyttä