LUOTETTAVAA YHTEISTYÖTÄ
YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

Insinööritoimisto EKOMAA Oy on ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan tutkimuksiin erikoistunut asiantuntijayritys. Yritys perustettiin vuonna 2010. Perustajalla on kokemusta erilaisista maaperään ja pohjaveteen liittyvistä ympäristöasioista vuodesta 1998 alkaen.  

Palveluihimme kuuluvat pilaantuneen maaperän ja pilaantuneiden vesien tutkimukset, maa-ainesten ottamis- ja jalostussuunnitelmat, ympäristölupahakemukset sekä yhdyskuntatekninen suunnittelu. Palvelumme ovat kokonaisvaltaisia pitäen sisällään kartoituksen, selvitykset, laboratorioanalyysit, suunnitelmat, viranomaisyhteydet, lupahakemukset sekä valvonta- ja rakennuttamispalvelut. 

VARMAA LAATUA - SERTIFIOITUA YMPÄRISTÖ­NÄYTTEENOTTOA

Toimintamme perustuu sisäisen laatujärjestelmän mukaiseen toimintamalliin. Ekomaa Oy:llä on ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointi. Erikoispätevyysalueemme on näytteenotto maaperästä ja kiinteistä jätteistä sekä vesi- ja vesistönäytteet. Pitkäaikainen kokemus, laaja-alainen osaaminen ja yhteistyö merkittävien asiakkaiden kanssa kertoo luotettavuudestamme. Käytössämme on myös laaja ja monipuolinen yhteistyöverkosto. Hankimme jatkuvasti alan koulutusta ja pidämme huolta, että asiakkaamme saavat parasta laatua oikeaan hintaan. Parasta palautetta toiminnastamme on saada uusia toimeksiantoja asiakkaidemme suositusten perusteella.

maailmaa pelastamaan teknisin keinoin